Tudatos élet

Tudat

Tudat, tudatosság

Felébredni éjszakai alvásunkból, magunkhoz térni eszméletlenségünkből, öt érzékszervünkkel kapcsolatba kerülni az anyagi világgal, tudni magunkról és életjeleket adni – a fizikai aktivitásunk alapja, de nem a TUDAT!

Meg tudni tenni, megcsinálni, meglépni valamit, képesnek lenni valamire – az emberi megnyilvánulás fizikai kifejeződése– ez nem egyenlő a TUDATTAL!
Mert a tudatról az emberi elme nem képes fogalmat alkotni, csupán a gondolat nélküli csendben megtapasztalni.

Tudatában lenni gondolatainknak, kimondott szavainknak, tetteinknek, azok következményeinek, már a gondolkodó ember egyre bölcsebbé válásáról tanúskodik – és még mindig nem a TUDATRÓL beszélünk…
Szemlélő, figyelő tanúja lenni az életünkben eljátszott szerepeinknek, ösztönös reakcióinknak, nem azonosulva velük tisztán látni önmagunkat kivételes tudatosságról vall.
Legmélyebb meggyőződéseink óriási erővel hatnak életünk alakulására.
Ma még az a tudományos világszemlélet van ránk legnagyobb hatással, aminek alapja, hogy minden az ANYAGBÓL, annak részecskéiből épül fel, abból származtatható – minden más nem létezik, mert nem bizonyítható.

Tudásunk kiteljesítése és tudásszintünk emelése további lehetősége az embernek.
Az eddig ismert anyag alapú helyett a TUDAT alapú valóságmodell ismeri el, hogy a fizikai test nem az egyetlen realitás. Felismeri és használja az úgynevezett „finomenergiák” létezését, és így lehetőséget ad azok kutatására, elveinek megismerésére, mindennapi felhasználására. A kvantumszemlélet nézőpontjából a fizikai test mintegy következménye, vagy inkább vetülete a finom emocionális (érzelmi), mentális (gondolati) energiáknak, és spirituális (lelki) holo-információknak és azok kölcsönhatásainak. A betegségként aposztrofált fizikai testi elváltozás egyszerűen egy túlzott feszültség, egy energetikai diszharmónia, információs hiba a finomabb szinteken, semmi több.
Megmutatja számunkra, hogyan hozzuk létre az egyensúlyt az anyagi világba ágyazott fizikai testünk és elménk, valamint a kvantumdimenzióból születő TUDAT között. Ez az egyensúly („arany középút”) tesz képessé arra, hogy az öngyógyító folyamatainkat kiteljesíthessük.

TISZTA TUDAT MINDEN LÉTEZŐ FORRÁSA – a végtelen lehetőségek világa, melyből a teremtett világ előemelkedik és megnyilvánul.
A tiszta tudat mindent átható, nem fizikai, tértől, időtől független mivolta az elme számára felfoghatatlan, magyarázhatatlan, meg nem érthető, érzékszerveinkkel érzékelhetetlen.
Ám ismerjük azt a módosult, elcsendesült (meditatív) elmeállapotot (a gondolatok közötti szünet – ami az agykutatók szerint leginkább a delta és gamma agytevékenységgel jellemezhető), amelyben a tiszta tudat tükröződése ébren megtapasztalható, tudatosítható.
tiszta tudat tudatosodása a legmagasabb rendű létezés-forma az emberi evolúció eddigi földi történetében, és legfeljebb szimbólumok formájában írható körül. Ez a forma-, energia-, információ-nélküliség állapot, a „felébredettség” a nappali álomvilágból, a teremtés és az újjászületés lehetősége. Bármilyen hihetetlen, ez MINDANNYIUNK EREDENDŐ KÉPESSÉGE ÉS LEHETŐSÉGE.

A TUDATOS JELENLÉTBEN, az éber figyelem által a FORRÁS megtapasztalható…
Ezt a tapasztalatot kínáljuk a MINDFULNESS (tudatos jelenlét, éber figyelem) szolgáltatásaikkal minden kíváncsi, nyitott, ébredni vágyó utazótársának.

TUDATOSSÁG MEGISMERNI ÉS KÉZBE VENNI ELMÉNK MŰKÖDÉSÉT

AZ EMBERHEZ MÉLTÓ ÉLET ALAPFELTÉTELE A TUDATOSSÁG.

Tudatában lenni annak, ami ITT és MOST, bennünk és velünk történik, de nem kerülni gondolataink és érzéseink – általunk rájuk ruházott – hatalmába…
Játszani a gondolatokkal és nem engedni, hogy a gondolatok játsszanak velünk…
Bölcsen rátekinteni: a gondolatok nem tények és pláne nem azonosak a valósággal…
Tisztán látni és elfogadni magunkat és a világunkat olyannak, amilyen…
Belátni, és megtapasztalni, hogy teljesebbek vagyunk a sikereinknél és kudarcainknál…
Tudatában lenni gondolatainknak, érzéseinknek, testünknek, szavainknak, tetteinknek…
Lecsendesült elmével hallgatni a belső megérzéseinkre, szívünkre.
Engedni és támogatni, hogy az ÉLET a maga teljességében nyilvánuljon meg általunk…

Ezek a tudatosság alapvetései.

Az emberi tudatosság forradalmi fejlődésének korszakában élünk!

Megismerhetjük és szolgálatunkba állíthatjuk elménk működését.
Minden eddiginél bölcsebb és szeretet-teljesebb életet élhetünk – az egyre mostohábbnak látszó körülményektől függetlenül, azokat elfogadva földi életünk teljessége részeként.
Megőrizhetjük, sőt helyreállíthatjuk a testi-lelki egészségünket, tartóssá és bizalomteljessé tehetjük a kapcsolatainkat, megszilárdíthatjuk érzelmi és anyagi biztonságunkat azzal, hogy kiszabadítjuk elménk börtönéből saját magunk „csodatévő szellemét” és minden külső segítség, sőt erőlködés nélkül RÁTALÁLUNK BELSŐ FORRÁSUNKRA, a bennünk szunnyadó képességekre és felismerjük létezésünk teljességét.

Frank.M. Wanderer: „Csendes forradalom” című könyvében elénk tárja a tudatosság evolúciós fejlődésmenetét:
„A tudatosságnak három átváltozási folyamata figyelhető meg. Ez tulajdonképpen a tudatosság három fejlődési szintjének felel meg.
Ezeken a különböző fejlődési szinteken a tudatosság állapota és működése egymástól teljesen eltérő jegyeket mutat. Ha ismerjük ezeket a jellegzetességeket, akkor könnyen megállapíthatjuk, hogy mi magunk a tudatosságnak melyik evolúciós fejlődési állapotában vagyunk, a hétköznapi, a felébredés, vagy a teljes szabadság szintjén.”

Ha velünk tart a kíváncsi látogató, nem csupán megismerkedhet ezekkel a tudatossági szintekkel, hanem feljebb is léphet rajtuk kedvére és megelégedésére.

A tudatosság az eddig megszerzett tudás megkérdőjelezésével, a negatív tapasztalatok tanításának nyitott, szeretetteljes elfogadásával, és a világ újra-felfedezése, teljesebb megismerése iránt tanúsított kíváncsisággal kezdődik: felismerni, hogy világunkban pillanatról pillanatra minden változik és előítéletek, elvárások nélkül engedni, hogy minden megtörténhessen