Selfness-coaching

Gondoskodás magunkról, családunkról és jövőnkről

SELFNESS-COACHING online EGYÜTTMŰKÖDÉS A Tudatos Élet Iskolája

A selfness-coaching mindenekelőtt gyökeres szemléletváltást jelent az egészség megőrzésére és az életvezetés alakítására vonatkozóan. Ugyanakkor képességet és lehetőséget az egészségünk és az életünk tudatos kézbe vételére.

Mindez önként vállalt elhatározásból, miután az ismereteink szélesedésével és öntudatunk növekedésével ráébredünk arra, hogy ezt senki nem teheti meg helyettünk, és mert felelősséggel tartozunk saját és családunk egészsége és jövője iránt!

Ha megértjük életünk lényegét, ha rájövünk, hogy helytelen megszokásaink, rögzült hiedelmeink által vezérelt gondolatainkkal és kontrollálatlan érzelmeinkkel magunk idézzük elő feszültségeinket, tüneteinket és teremtjük tapasztalatainkat, felismerjük a bennünk rejlő megújulási és önirányítási képességet, rá kell döbbenjünk, hogy a lehetőség az egészséges, boldog életre bennünk van! 

Ennek elérése azonban csak komoly változtatások, akár lemondások árán lehetséges. Az együttműködés időtartamára ezt érdemes első helyre sorolni teendőink közül – hiszen cserébe a jövőnk válik olyanná, amilyennek mindig is álmodtuk.

A Selfness-coaching és a folyamatot kézben tartó coach ebben a felismerésben, megértésben nyújt az első körben szakszerű és hatékony támogatást a hozzá forduló kliens számára.

Segít az új és minden eddiginél teljesebb ismeretek megszerzésében világunkról, benne az emberről, az életről, az egészségről és a betegségről, választ kapni a”nagy kérdésekre”: kik vagyunk, honnan jövünk, hol tartunk, hová haladjunk, mi az életünk értelme (SELFNESS).

A folyamat során közösen határozzák meg a kliens számára a világos és kontrollálható célokat, fedeznek fel új perspektívákat és megoldásokat, találnak ehhez profi eszközöket és módszereket (COACHING).

A coach segít meglelni elfelejtett képességeket, megtanulni új erősségeket, motivációt ad a cselekvésre és esélyt a cselekvési lehetőségek kibővítésére.

Óriási előnye, hogy a Selfness-coach nem old meg semmit más helyett, de kiváló katalizátorként segíti a kliensben lezajló változásokat, aki az egyre teljesebbé váló ismeretei révén saját maga jön rá a számára megfelelő megoldásra, így a sikerélmény is az övé, ami tovább növeli önbizalmát és segíti fejlődését!

Az egyénenként változó időtartamú, általában nyolc hónapon át tartóhavonta ismételt személyes találkozásokból és az otthoni rendszeres felkészülésből álló gyümölcsöző együttműködés, folyamatos feedback eredményeképpen a kliens képes megérteni a benne és a vele történteket, átértékelni eddigi hibás értékrendjét és életfelfogását, a problémákat célokká alakítani, életvitelében a minőségi és kellően tartós változtatásokat meghozva új értelmet adni életének. Céljai elérhetővé válnak, visszanyeri külső és belső egyensúlyát – saját és környezete hasznára és előnyére.

A tanultak és tapasztaltak alapján képessé válik egészségéről és jövőjéről saját maga gondoskodni.

Földi életünk fejlődési folyamatának megkönnyítője, az egészség és a boldogság záloga!

A Selfness-coaching önmagában is teljes tanulási, kiteljesedési lehetőség, szerves része életfeladataink megértésének és valóra váltásának!

dr. Ördög János, holisztikus szemléletű orvos, EÉC coach, mindfulness tanár

Havonta – online – találkozunk a kliens által kívánt cél eléréséig

(általában 8 hónap)

A szolgáltatás értéke: 2o ooo Ft / alkalom:

2 órányi életre-szóló, otthoni feladatokkal kiteljesített tartalom

Egyeztessünk időpontot:

Előzetes időpont egyeztetés szükséges (+36 30 962 1612)!