Selfness-helpering

Gondoskodás magunkról, családunkról és jövőnkről

Selfness-helpering online együtműködés egészségtudatos életvezetés

A legtöbben szeretnének egy szebb, jobb, boldogabb, gazdagabb és teljesebb életet. Túlnyomó többségük figyelmének fókuszában mégsem egy szebb és jobb élet áll, hanem a jelenlegi körülményeik. Azok a körülmények, amik szerintük „akadályozzák” őket abban, hogy valóra váltsák az álmaikat és megtapasztalják a valódi teljességet.

Az emberek többsége azzal van elfoglalva, hogy küzdjön a megélhetéséért, hogy túlélje valahogy a soron következő napot, hogy megoldja jelenlegi problémáit és feloldja a kapcsolataiban fennálló konfliktusokat, miközben a szívük mélyén mindegyikük egy boldog, gazdag és kiteljesedett életre vágyik. Ebben komoly ellentmondás rejtőzik, amit meglátni szükség van egy külső szemlélőre, aki segít meglátni önmagunkban azt, amit egyedül oly nehéz. 

Van a magatartástudományban egy elmélet, melyet egy amerikai pszichológus, egy bizonyos Abraham Maslow dolgozott ki, valamikor az 50-es években, azonban ma is meghatározó modellnek számít az emberi viselkedés kutatásában. Ez az elmélet az emberi motivációkat meghatározó szükségleteket helyezi rendszerbe, és azt állítja, hogy a szükségletek között fennáll egyfajta hierarchia, és, hogy általában az alacsonyabb szintű igényeket kell előbb kielégíteni, mielőtt a magasabb szintűek motiválhatnának bennünket.

Abraham Maslow szükséglethierarchia-koncepciója tulajdonképpen azt állítja, hogy az embert nem az olyan külső tényező motiválja, mint a jutalom és büntetés, hanem a szükségletek (igények, vágyak…) belső programja. S ezek a szükségletek csoportokba rendeződnek. Ha az egyik csoportba tartozó szükségletek kielégülnek, akkor egy másik csoport lép színre. A kielégült szükséglet többé nem szerepel motiváló tényezőként.

„Az ember folyton nélkülöző állat, s nagyon rövid kis időket leszámítva sohasem éri el a teljes kielégültség és megelégedettség állapotát. Ahogy az egyik kívánsága és vágya kielégül, azon nyomban újabbak támadnak föl bene. S ezek kielégülése után máris jönnek az újabbak. Ez jellemzi az embert egész életében: gyakorlatilag szüntelenül vágyik valamire.”

Mik is ezek a szükségletek, és milyen sorrend állítható fel közöttük Maslow szerint?

Alapvetően két féle csoportja van a szükségleteknek: HIÁNY alapú szükségletek és NÖVEKEDÉS alapú szükségletek. A hiány alapú szükségletek találhatók a „piramis” alján, míg értelemszerűen, a növekedés alapú szükségletek a „piramis” felső részén helyezkednek el. Haladjunk most mi is lentről, vagyis a hiány alapú szükségletek felől, felfelé, a növekedés alapú szükségletek irányába.

A szükségletek hierarchiájának legalsó szintjén helyezkednek el a 1. fiziológiai szükségletek, mint éhség, szomjúság és szexualitás. Az elmélet ezeket tartja a legalapvetőbb emberi szükségleteknek, és azt állítja, hogy ameddig ezek nem nyernek kielégülést, addig a következő szintek nem jelentenek motivációt az egyén számára.

A második szinten találjuk a 2. biztonsági szükségleteket úgy, mint fizikai védettség és kiszámíthatóság, a megszerzett javak megóvása, védelme.

A harmadik szinten állnak a 3. szociális szükségletek: a szeretet, a valahová tartozás szükséglete, a gyengédség, a viszonzott szeretetkapcsolat iránti igény. Ennek kielégítése érdekében keres az egyén társat, alapít családot, és csatlakozik egy baráti, munkahelyi, vagy akár más jellegű közösséghez.

A negyedik szinten találjuk az 4. elismerés iránti szükségleteket, úgy, mint az önbecsülés, mások elismerése, hírnév vagy becsvágy. Ennek érdekében igyekszik az ember elfogadtatni és elismertetni magát, képességeit és rátermettségét.

Az ötödik szinten helyezkednek el az első növekedés alapú szükségletek, az ún. 5. kognitív szükségletek. Ez a tudás, megismerés és megértés iránti igény. Ez serkenti újra meg újra tanulásra, fejlődésre az embert.

A hatodik szinten vannak az 6. esztétikai szükségletek: a szimmetria, a rend, a szépség iránti igény.

A hetedik, legfelső szinten pedig az 7. önmegvalósítás szükséglete áll: elérni a bennünk rejlő lehetőségeket, maximálisan kihasználni képességeinket.

Maslow szerint tehát, az egyén mindig az alacsonyabb szintű szükségletek kielégítése felől halad a magasabb szintű szükségletek felé, és egy magasabb szintű szükséglet kielégítésének igénye csak akkor hat motiváló erőként, ha a nála alacsonyabb szintű szükségletek már kielégítést nyernek.

Az emberek életében feltűnik motivációs erőként egyik vagy másik, esetleg egyszerre több is ezek közül a szükségletek közül, és aztán az egyén tudatosan vagy tudattalanul rangsorol, hogy adott pillanatban számára melyik is a legfontosabb – ezzel meg is reked ezen a szinten.

Ennek oka a felettünk álló egyetemes törvények közül a VONZÁS törvénye. Ha változtatni akarsz, akkor a figyelmeddel érdemes megtanulni tudatosan bánni.

Az lehet sikeres és boldog, aki mindig magasabb szint felé fordítja a teljes figyelmét. Mégpedig nem a következő szint felé, hanem egyenesen a piramis csúcsa irányába.

Igen, aki nem köti le a figyelmét valamelyik közbenső szint szükségleteinek kielégítésével, hanem egész életében ott bizsergett, ott mocorgott a bensőjében valami, ami arra szólította, hogy valósítsa meg önmagát.

A Világ legsikeresebb embereit, azokban a nehéz pillanatokban sem érdekelte a létfenntartásuk, vagy a biztonságuk, esetleg az anyagi javak várása és a valahová tartozás érzése, vagy éppen a másoktól bezsebelt elismerés, amikor éppen nélkülöztek, vagy nem volt fedél a fejük felett, és ennivalójuk is alig akadt. A Világ legsikeresebb és ma is legboldogabb embereinek a szeme előtt a legsötétebb és legelkeseredettebb pillanataikban is csak egyetlen cél lebegett, mégpedig az, hogy MEGVALÓSÍTSÁK ÖNMAGUKAT, hogy valóra váltsák azt az Álmot, aminek megvalósításáért ezt a létidőt választották!

Csak az Álmuk lebegett a szemük előtt, mert tudták, hogy ennek az Álomnak a megvalósulása az, amiért ide jöttek, és ami leginkább tükrözi a Világ és Önmaguk felé is azt, hogy kik Ők valójában!

Neked mi lebeg a szemed előtt?

Te is az Álmodra összpontosítasz, vagy minden figyelmedet leköti az, hogy valamilyen módon fenntartsd magad?

Szegezd a tekintetedet az Álmodra, és soha egyetlen pillanatra sem vedd le róla!

Lebegjen a szemed előtt éjjel-nappal, hogy mindig emlékeztessen arra, hogy miért is vagy itt valójában!

Összpontosíts az Álmodra, mert ez az Álom lesz az, ami segít Téged abban, hogy megtapasztald Valódi Önmagad és azzá válj, Aki valójában vagy!

És ahogy lassan haladsz Álmod megvalósításának útján, egyszer csak azt veszed majd észre, hogy legalapvetőbb szükségleteid kielégülése folyamatosan biztosítva van, anélkül is, hogy törekednél a kielégítésükre. Hogy Te magad, és minden javad tökéletesen biztonságban van. Hogy Tökéletes párkapcsolatban élsz és a legmagasztosabb szeretet hatja át minden emberi kapcsolatodat. Hogy az emberek elismernek és tisztelnek, és nem kell különösebben törnöd magad azért, hogy bármilyen „praktika” segítségével elfogadtasd magad. Hogy tudásod egyre kiterjedtebb és egyre kevésbé szorítkozik „földi” tanulmányokra, könyvekre, mesterekre és iskolákra. Hogy a szépséget nem kell megalkotni, mert ott van mindenben, mindenkiben és mindenhol, és csak engedni kell kibontakozni.

Összpontosíts szíved legmélyebb, leglángolóbb Vágyára!

Összpontosíts az Álmodra!

Az Álmod mutatja számodra az Utat, ahhoz a Csodálatos, Szeretetteljes Lényhez, Aki valójában vagy! Kövesd hát, ez a dolgod csupán!

Ezen az úton nyúlj teljes értékű támogatást a Selfness-helpering szakértője:

Igény szerinti gyakorisággal

Online – találkozunk, a vendég kívánt céljainak eléréséig.

A szolgáltatás értéke: 1o ooo Ft / óra

2 órányi életre-szóló, otthoni feladatokkal kiteljesített tartalom

Egyeztessünk időpontot:

Előzetes időpont egyeztetés szükséges: +36 30 998 1545