Az élet nagy ötöse

Kínai őselem-bölcsesség

A látható és láthatatlan világ minden létezőjét – beleértve az embert is – az öt elem képviseli.
Világegyetem ökológiai felépítése sokkal rendszerezettebb a kínaiaknál, és hűebben tükrözi a valóságot, mint bármelyik ősi kultúrában. A kínaiak felfogásában az elemek egymásra hatnak. Kölcsönösen támogatják, fékezik egymást, állandó mozgásban, változásban vannak, sőt a pusztító és teremtő körforgás biztosítja az állandó újrateremtődést is. A látható és láthatatlan világ minden létezőjét – beleértve az embert is – az öt elem képviseli.
Így van ez az ember személyiségében, minden megnyilvánulásában és kapcsolatában, egészségében-betegségében, születésében és halálában is: a születés évétől kezdődően valamilyen elem hatása alatt áll.
Egy-egy belső és külső történés nagyon sok összetevő együtthatására alakul ki. Számít az emberi, családi és társadalmi környezet is, de személyiségünk és sorsunk alakítása elsősorban a mi lehetőségünk és feladatunk. Éber figyelem, bölcs gondolatok és tanító érzések, hitünk, szavaink és tetteink által magunk teremtjük magunkat és világunkat.

A lelki békénk megtalálásához – egyetlen lényegi célunk – és persze boldogulásunkhoz a Természettel és lélektársainkkal ebben a testben, elengedhetetlen, hogy megismerjük és alkalmazzuk a Földi Élet természetes, fenntartható, állandóan megújulni képes, az Életet élését hordozó öt elem szerinti törvényszerűségeit.
Egyesületünk eszerint éli szervezeti életét és működteti a szolgáltató tevékenységét is.
Ismerjétek meg közelebbről ezeket az összefüggéseket!

Az öt elem és az ember

Az EGYETEMES REND láthatatlan és látható világában eligazodni, az ÖSSZEFÜGGÉSEKET megérteni, KAPCSOLATAINKAT a természethez és a változásokhoz igazítani, a FOLYAMATOKAT bennünk és körülöttünk örömünkre és sikerünkre MŰKÖDTETNI az ősi kínai ÖT ELEM univerzális tanítása támogatja leghatékonyabban.

1. FA Elmondom, mit tervezünk elérni, adni Neked és a Világnak! (hogy Te is el tudd mondani…)
Ismerd a célt – pontosan, kézzel foghatóan

2. TŰZ megértetni Megoldások (a legjobb) közös keresése – kívülről látni, tárgyilagosan
Mindenki érezze érintettnek magát

3. FÖLD megcsinálni A játékszabályok elmagyarázása

4. FÉM Személyes célok = egyesületi célok!
„Azért dolgozok itt, mert imádok az az ember lenni, aki segít másoknak, hogy ők is elérhessék ugyanazt, amit én megtapasztaltam az Egyesületben – elsősorban a tudatos jelenlét tréningen tanultak és gyakoroltak által”
Melyek azok az életre szóló, maradandó értékek, amelyek mindannyiunkat felemelhetnek, boldogíthatnak, gazdagíthatnak bennünket, javíthatják az emberi kapcsolatainkat és átadhatók mások számára is?

5. VÍZ Mindenki kerüljön a helyére, hogy örömmel szolgálhassa a Csapat közös küldetését miért érdemes

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE A TERMÉSZET
ÉS AZ EMBERI SZERVEZET RENDSZER-SZINTŰ MINTÁJÁRA

EGÉSZSÉG-TUDATOS ÉS ÖNTUDATOS „sejtekből” (EGYÉNEK), „szervekből” (5 elem) áll a RENDSZER
Mindannyian a KÖZÖS ÉRDEKEKET SZOLGÁLJUK, ennek rendeljük alá saját érdekeinket
Csak ha a SZÍVÜGYÜNKNEK érezzük, vagyunk igazán részesei az egésznek
A belülről érkező, kényszer nélküli (az „ÜGY” iránti) VONZALOM tartja össze a Csapatot
A részek EGYENÉRTÉKŰEN szolgálják az EGÉSZET
Egység és sokféléség – eltérő funkciók ellátása az EGÉSZ JAVÁRA
Elég, ha a SAJÁT DOLGUNKAT, amiben valóban jók vagyunk, azt tesszük jól és tudatosan
Az Egyesület (és amit az teljességében képvisel) „MINDANNYIUNKÉ”
MINDENKI ÉREZZE SAJÁTJÁNAK, de senki sem sajátíthatja el