Mi a tudat valójában?

Felébredni éjszakai alvásunkból, magunkhoz térni eszméletlenségünkből, öt érzékszervünkkel kapcsolatba kerülni az anyagi világgal, tudni magunkról és életjeleket adni – a fizikai aktivitásunk alapfeltétele, de nem a TUDAT!

Meg tudni tenni, megcsinálni, meglépni valamit, képesnek lenni valamire a következő kifejeződése az emberi megnyilvánulásnak – ez nem egyenlő a TUDATTAL!

Mert a tudatról az emberi elme nem képes fogalmat alkotni, csupán a gondolat nélküli csendben  megtapasztalni.
Tudatában lenni gondolatainknak, kimondott szavainknak, tetteinknek, azok következményeinek, már a gondolkodó ember egyre bölcsebbé válásáról tanúskodik – és még mindig nem a TUDATRÓL beszélünk…

Szemlélő, figyelő tanúja lenni az életünkben eljátszott szerepeinknek, és nem azonosulva velük tisztán látni önmagunkat kivételes tudatosságról vall.
Legmélyebb meggyőződéseink óriási erővel hatnak életünk alakulására.

Talán az a tudományos világszemlélet van ránk legnagyobb hatással, aminek alapja, hogy minden az anyagból, annak részecskéiből épül fel, abból származtatható – minden más nem létezik, mert nem bizonyítható.

Az eddig ismert anyag alapú helyett a tudat alapú valóságmodell ismeri el, hogy a fizikai test nem az egyetlen realitás.

Felismeri és használja az úgynevezett „finomenergiák” létezését, és így lehetőséget ad azok kutatására, elveinek megismerésére, mindennapi felhasználására. A kvantumszemlélet nézőpontjából a fizikai test mintegy következménye, vagy inkább vetülete a finom (emocionális, mentális és spirituális) energiáknak, és azok kölcsönhatásainak. A betegségként aposztrofált fizikai testi elváltozás egyszerűen egy túlzott feszültség és egy energetikai diszharmónia a finomabb szinteken, semmi több.

Megmutatja számodra, hogyan hozd létre az egyensúlyt az anyagi világba ágyazott fizikai tested és elméd, valamint a kvantumdimenzióból születő TUDAT között. Ez az egyensúly tesz képessé téged arra, hogy képes legyél az öngyógyító folyamatok kiteljesítésére.
A tiszta TUDAT minden létező forrása – a végtelen lehetőségek világa, melyből a teremtett világ előemelkedik és megnyilvánul.

A tiszta tudat az elme számára felfoghatatlan, magyarázhatatlan, meg nem érthető.

Ám létezik az a módosult elmeállapot (a gondolatok közötti csend – az agykutatók szerint a théta és delta agytevékenységgel jellemezhető), amelyben a tiszta tudat tükröződése ébren megtapasztalható, tudatosítható.

A tiszta tudat tudatosodása a legmagasabb rendű létezés-forma az emberi evolúció eddigi földi történetében, és legfeljebb szimbólumok formájában írható körül. Ez a forma-, energia-, információ-nélküliség állapota, a megvilágosodás, a teremtés és az újjászületés lehetősége. Mindannyiunk eredendő képessége és lehetősége.

A TUDATOS JELENLÉTBEN, az éber figyelem által megtapasztalható…
Ezt a tapasztalatot kínálja Egyesületünk minden kíváncsi, nyitott, felébredni vágyó utazótársának. Keresd következő tanfolyamunkat!