Együttműködő kommunikáció

A FIGYELEM- ÉS BIZALOMTELJES, EGYÜTTMŰKÖDŐ, erőszaktól mentes KOMMUNIKÁCIÓ a tartós kapcsolatok alapja!

„Létezik vajon olyan párbeszéd, amelynek során mindenki nyerhet?

Ahol a kommunikációt játszmák helyett együttérzés és megértés jellemzi?

Ehhez csupán a zsiráf stratégiáját kell követnünk: együttérzéssel közeledjünk önmagunk és a társunk felé – azaz tudatosítsuk érzéseinket és a szükségleteinket, és igyekezzünk felmérni társunkéit is, ahelyett hogy „sakálként” a véleményünket és elvárásainkat ismételgetnénk.”

Erőszakmentes kommunikáció – Amikor a zsiráf a sakállal táncol Serena Rust

A ZSIRÁF az egyik legkülönlegesebb állatfaj a földön…

A legmagasabb szárazföldi emlős,  a legtávolabbi perspektívából látja a világot…

Nagyszívű, csendes állat – ellentétben a sakállal…

…ezért tekintjük az erőszakmentes, együttérző, együttműködő kommunikáció,

a békés, boldog kapcsolatok jelképének!

ÖNMAGUNKRA- ÉS EGYMÁSRA FIGYELÉS

ÉRZÉSEK, SZÜKSÉGLETEK FELISMERÉSE, KÖLCSÖNÖS ELFOGADÁS

ÖNGONDOSKODÁS, KÉRÉS, ODAADÁS

SEGÍTÜNK MEGTANULNI, GYAKOROLNI

BEVINNI  A MINDENNAPI ÉLETBE

Hamarosan hírt adunk arról, ahogy az együttműködő, bizalomteljes kommunikáció oktatását elképzeltük, és ahogy azt a Lelki Köldökzsinór Egyesület meg fogja valósítani szülőföldünkön – elsősorban a tanuló fiatalság köreiben!

Oktatóink

dr. Ördög János

dr. Ördögné Vecsey Katalin

Bevezetés a tapasztalatokba

Várandósok visszajelzések

Tanulók visszajelzések

Szülők visszajelzések

Általános visszajelzések

Közösségi média

Csatlakozási űrlap